کتاب

 • سالنامه مرکز مالی خشکسالی و مدیریت بحرانسالنامه مرکز مالی خشکسالی و مدیریت بحران

  شامل: مجموع بارش سالانه کشور درصد بارش نسبت به بلند مدت نمودار درصد تغییرات بارش استانها و کشور نمودار مقایسه بارندگی تجمعی سال زراعی۹۵-۹۴  با سال زراعی گذشته و بلند مدت نمودار درصد بارش فصلی طی سال زراعی ۹۵-۹۴ و بلند مدت کشور بررسی تغییرات تعداد روزهای بارشی میانگین دمای متوسط در سال زراعی ۹۴-۹۵ […]

  نویسنده/ گردآورنده:مركز ملي پايش و هشدار خشكساليدسته بندی:,
 • Domestic Wastewater TreatmentDomestic Wastewater Treatment

  کتاب تصفیه فاضلاب خانگی در کشور‌های در حال توسعه (Domestic Wastewater Treatment) یک کتاب در سطح علوم دانشگاهی است که مسائلی را که برای مهندسان محیط زیست به منظور طراحی تصفیه خانه‌های فاضلاب در شهر های کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه نیاز است تشریح می کند

  نویسنده/ گردآورنده:Doncon Maraدسته بندی:,
 • Environmental GeologyEnvironmental Geology

  کتاب (Environmental Geology) به بررسی دانش زمین شناسی محیط زیست می‌پردازد که یکی از شاخه‌های بسیار کارامد در محیط زیست می‌باشد و می‌تواند راهنمای بسیار خوبی برای بسیار از دانشجویانی که اکنون می‌خواهند بر عرصه‌های نوظهور و مهم دانش‌بشری قدم بگذارند.

  نویسنده/ گردآورنده:EDWARD A. KEL LERدسته بندی:
 • ElasticityElasticity

  Theory,Applications And Numerics

  نویسنده/ گردآورنده:Martin H .Saddدسته بندی:
 • COMMON LISP: A Gentle Introduction to Symbolic ComputationCOMMON LISP: A Gentle Introduction to Symbolic Computation

  A highly accessible introduction to LISP, this is for inexperienced programmers and programmers new to LISP. A LISP “toolkit” in each chapter explains how to use Common LISP programming and debugging tools such as DESCRIBE, INSPECT, TRACE and STEP.

  نویسنده/ گردآورنده:David S. Touretzkyدسته بندی:
 • SOIL MECHANICSSOIL MECHANICS

  A. Verruijt Delft University of Technology, 2001, 2011

  نویسنده/ گردآورنده:A. Verruijt Delft University of Technology, 2001, 2011دسته بندی:
 • Ozone Friendly Industrial DevelopmentOzone Friendly Industrial Development

  UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

  نویسنده/ گردآورنده:UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATIONدسته بندی:
 • Detecting Leaks in Plastic PipesDetecting Leaks in Plastic Pipes

  Commercial leak-noise correlators were generally able to locate leaks in plastic pipe, but
  modifications could increases their effectiveness.

  نویسنده/ گردآورنده:Osama Hunaidi, Wing Chu, Alex Wang, and Wei Guanدسته بندی:
ads