1
عنوان: گذر از بحران با اصلاح حکمرانی آب زیرزمینی-دوازدهمین شماره فصلنامه گفت و گوی آبنویسنده/ گردآورنده:انديشكده تدبير آبتاریخ انتشار:تاریخ انتشار : جمعه ۱۸ تير ۱۳۹۵ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:
دانلود رايگان
برای افزودن به علاقه‌مندی ها کلیک کنید
 
پیشنهاد به دوستان

در فرایند پروژه حکمرانی جهانی آب زیرزمینی آشکار شد که در بسیاری از نقاط جهان، توانایی کشورها در حفاظت و مدیریت منابع آب زیرزمینی متناسب با میزان افزایش وابستگی روزافزون آنها به این منابع و فشارهای تدریجی فزاینده بر این منابع، تقویت و به روز نشده است. بنابراین، حکمرانی آب زیرزمینی تقریباَ در سراسر جهان در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد. بنابراین نیاز فوری به بازساخت حکمرانی آب زیرزمینی احساس می‌شود. حکمرانی موثر آب زیرزمینی شامل بهبود و تقویت اقدامات جمعی مسئولانه در جهت اطمینان از کنترل، حفاظت و استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی و آبخوانها به منظور تامین منافع جامعه و اکوسیستم‌های وابسته می‌باشد. این اقدامات جمعی با ایجاد محیط مساعد و اصول راهنمای مناسب بهتر قابل دستیابی است.
حکمرانی آب زیرزمینی شامل: تبیین اهداف و اجرای سیاست‌های اجرایی برای استفاده بهینه و پایدار از منابع آب زیرزمینی؛ تنظیم چارچوب‌های حقوقی و قوانین و مقررات اجرایی در فراهم کردن بستر مناسب برای تقویت مدیریت پایدار و موثر آب زیرزمینی؛ ایجاد یا تقویت سازمان‌های مدیریت آب زیرزمینی و رویه‌های برنامه‌ریزی؛ اختصاص تیم کارشناسی و منابع مالی کافی؛ حصول اطمینان از وجود اطلاعات و دانش کافی و یک چارچوب شفاف و پاسخگو در مورد آب زیرزمینی می‌باشد. به این دلیل که استفاده و مدیریت آب زیر زمینی در سطح محلی معنی پیدا می‌کند نیاز است ترتیبات حکمرانی موثر در سطح محلی و ارتباطات آن با سطح حوزه‌ای، ملی و بین‌المللی مشخص و شفاف شود.
در این شماره فصلنامه «گفت و گوی آب» ابتدا نگاهی به حکمرانی آب در بستر توسعه می‌اندازیم. به دلیل اهمیت روشن شدن ارتباط آب با معیشت و اشتغال جامعه، در ادامه رابطه آب و اشتغال را بررسی می‌کنیم. پیوند به آب، انرژی و غذا مدتی است که توجه محافل بین‌المللی را به خود جلب کرده است. به همین دلیل در این شماره فصلنامه طی نوشتاری به ارتباط بین انرژی و آب پرداخته می‌شود. چشم‌انداز جهانی حکمرانی آب زیرزمینی در سال ۲۰۳۰ که در راستای پروژه بین‌المللی حکمرانی آب زیرزمینی، چارچوبی برای اقدام، تبیین شده است، در ادامه مورد توجه قرار می‌گیرد. در نهایت به مبحث توسعه روستایی کم آب‌بر با ذکر یک نمونه عملی در کشور خواهیم پرداخت.

منبع: اندیشکده تدبیر آب ایران

دانلود رایگان

دیدگاه شما:

برای نوشتن دیدگاه می بایست وارد شوید. ورود

ads